Импресум

Организација: Адам Софронијевић

Маркетинг: Дејана Каваја Станишић, Весна Вуксан, Звездана Стојкановић

Пројекат Europeana newspapers: Стела Филипи Матутиновић

Шеф техничке подршке: Немања Жикић

Техничка подршка: Гојко Божић, Вукосав Средојевић, Бојан Николић

Програмирање: Милош Шошић

Дигитализација: Дивна Милошевић, Ема Митић

Дизајн: Александар Милошевић, Наташа Матутиновић

Лектура: Свјетлана Ђелић

Сарадник: Жарко Соколовић