Универзитетска библиотека  "Светозар Марковић "

    ДИГИТАЛНИ РЕПОЗИТОРИЈУМ


    Универзитетске библиотеке "Светозар Марковић"
   
 

 

 ИМПРЕСУМ


Текст:
Зоран Бајин


Дизајн, дигитализација и обрада:
Немања Жикић

Предраг Цветковић
Дивна Милошевић

Идеја и организација:
Адам Софронијевић

 

 
 

©2003 Универзитетска библиотека "Светозар Марковић". Контакт: webmaster@unilib.bg.ac.rs
Булевар краља Александра 71, Београд · тел: (+381.11) 3370-509 · факс: (+381.11) 3370-354
Импресум