Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković"
Univerzitetska biblioteka Svetozar Markovic
   
 

 

 Ko je ko u Jugoslaviji

Naslov Ko je ko (na engleskom: Who's Who ili Who is Who) nose referensna dela koja sadrže koncizne biografske podatke o najistaknutijim ličnostima, i to najčešće najistaknutijim ličnostima jedne države. Tradicija izdavanja ovakvih dela potiče iz Velike Britanije, u kojoj se još od 1849. godine objavljuju liste najistaknutijih ličnosti. I na našim prostorima objavljeno je više dela pod ovim naslovom. Najznačajnija među njima, bez sumnje, jeste knjiga Ko je ko u Jugoslaviji, objavljena 1928. godine u izdanju „Jugoslovenskog godišnjaka“ iz Beograda i „Nove Evrope“ iz Zagreba. Zbog toga je Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“ smatrala za potrebno da je svojim korisnicima i široj javnosti učini dostupnom i u digitalnom obliku.

Kako je Srpski biografski rečnik Matice srpske još uvek u fazi objavljivanja, najpotpuniji i najčešće korišćeni izvor biografskih podataka za ličnosti koje su obeležile kulturni, politički i društveni život jugoslovenske države u vremenu između dva svetska rata svakako je Narodna enciklopedija srpsko-hrvatsko-slovenačka Stanoja Stanojevića. Ipak, pošto je, zbog svoje prirode, Stanojevićeva enciklopedija ograničena na relativno uzak krug najistaknutijih i najzaslužnijih ličnosti, knjiga Ko je ko u Jugoslaviji može da posluži kao veoma koristan, a ponekad i nezaobilazan, dopunski izvor biografskih podataka svima onima koji proučavaju spomenuti period srpske i jugoslovenske prošlosti ili se iz bilo kog razloga zanimaju za njega.

 

Digitalizovanu publikaciju možete preuzeti ovde:

1-34 str
35-86 str
96-102 str
103-136 str
137- 163 str 

© Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković". Kontakt: webmaster@unilib.bg.ac.rs
Bulevar kralja Aleksandra 71, Beograd · tel: (+381.11) 3370-509 · faks: (+381.11) 3370-354