Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković"
Univerzitetska biblioteka Svetozar Markovic
   
   


 

 

 


Opšti uslovi o korišćenju materijala dostupnih u repozitorijumu
Univerzitetske biblioteke ''Svetozar Marković''

Svi materijali dostupni u repozitorijumu Univerzitetske biblioteke ''Svetozar Marković'' su u slobodnom pristupu. Možete ih besplatno  koristiti pod uslovom da pri tome ne ostvarujete materijalnu dobit. Ako želite da koristite ove materijale za ostvarivanje materijalne koristi potrebna vam je pismena saglasnost Univerzitetske biblioteke ''Svetozar Marković''. Ukoliko su vam potrebni materijali u boljoj rezoluciji možete ih dobiti uz dogovor sa upravom Biblioteke.

Svaka upotreba fajlova u okviru službi pravnih subjekata ili za njihove potrebe smatra se komercijalnom. Ukoliko je pravni subjekt neprofitabilna organizacija, može od Univerzitetske biblioteke ''Svetozar Marković'' tražiti pismenu saglasnost za besplatnu upotrebu materijala. Na upravi Biblioteke je da odluči da li će ovu saglasnost dati.

Zabranjeno je na bilo koji način distribuirati, razmenjivati, prodavati i menjati materijale preuzete iz repozitorijuma Univerzitetske biblioteke ''Svetozar Marković'' bez pismene saglasnosti uprave Biblioteke.

U slučaju korišćenja materijala iz repozitorijuma Univerzitetske biblioteke ''Svetozar Marković'', obavezno je u okviru projekta u kome se oni koriste navesti da su preuzeti iz repozitorijuma Univerzitetske biblioteke ''Svetozar Marković''.

Materijali se daju na upotrebu takvi kakvi su i preuzimate ih na vlastitu odgovornost. Univerzitetska biblioteka ''Svetozar Marković'' ne može na sebe preuzeti odgovornost za bilo kakvu štetu koju upotreba ovih materijala posredno ili neposredno prouzrokuje.

 
 

© Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković". Kontakt: webmaster@unilib.bg.ac.rs
Bulevar kralja Aleksandra 71, Beograd · tel: (+381.11) 3370-509 · faks: (+381.11) 3370-354