Универзитетска библиотека  "Светозар Марковић "
Univerzitetska biblioteka Svetozar Markovic
   
   


 

 

 


Општи услови о коришћењу материјала доступних у репозиторијуму
Универзитетске библиотеке ''Светозар Марковић''

Сви материјали доступни у репозиторијуму Универзитетске библиотеке ''Светозар Марковић'' су у слободном приступу. Можете их бесплатно  користити под условом да при томе не остварујете материјалну добит. Ако желите да користите ове материјале за остваривање материјалне користи потребна вам је писмена сагласност Универзитетске библиотеке ''Светозар Марковић''. Уколико су вам потребни материјали у бољој резолуцији можете их добити уз договор са управом Библиотеке.

Свака употреба фајлова у оквиру служби правних субјеката или за њихове потребе сматра се комерцијалном. Уколико је правни субјект непрофитабилна организација, може од Универзитетске библиотеке ''Светозар Марковић'' тражити писмену сагласност за бесплатну употребу материјала. На управи Библиотеке је да одлучи да ли ће ову сагласност дати.

Забрањено је на било који начин дистрибуирати, размењивати, продавати и мењати материјале преузете из репозиторијума Универзитетске библиотеке ''Светозар Марковић'' без писмене сагласности управе Библиотеке.

У случају коришћења материјала из репозиторијума Универзитетске библиотеке ''Светозар Марковић'', обавезно је у оквиру пројекта у коме се они користе навести да су преузети из репозиторијума Универзитетске библиотеке ''Светозар Марковић''.

Материјали се дају на употребу такви какви су и преузимате их на властиту одговорност. Универзитетска библиотека ''Светозар Марковић'' не може на себе преузети одговорност за било какву штету коју употреба ових материјала посредно или непосредно проузрокује.

 
 

© Универзитетска библиотека "Светозар Марковић". Контакт: webmaster@unilib.bg.ac.rs
Булевар краља Александра 71, Београд · тел: (+381.11) 3370-509 · факс: (+381.11) 3370-354