Овај вебсајт представља архиву старог вебсајта Универзитетске библиотеке који је био у функцији до 2013. године и од тада се не ажурира. Молимо Вас да посетите вебсајт unilib.rs на ком можете пронаћи актуелне информације и изворе. Хвала!
You are visiting an archived website of the University Library in Belgrade that was functional up until 2013 and is not being updated since. Please visit unilib.rs for current information and resources. Thank you!

Универзитетска библиотека "Светозар Марковић"
Loading
 
 
Univerzitetska biblioteka Svetozar Markovic

ЕЛЕКТРОНСКА ИЗДАЊА

Електронске базе података

Упутства за кориснике

 

http://www.isiknowledge.com/?DestApp=WOS&locale=en_US

Thomson Reuters Web of Science   садржи следеће базе података :

и две секције зборника радова са конферција  од 2001. до данас

Универзитетска  библиотека и цела академска заједница у Србији има онлајн приступ цитатним индексима од  1996. године до данас.

WOS обједињује  библиографске податке о садржају научних радова и алате за њихово вредновање за више од 10 000 часописа.
Претраживање је могуће према:

У Универзитетској  библиотеци “Светозар Марковић”  у Београду се врши израда библиографије цитираних радова за академско и научно особље према базама података Science Citation Index-у, Social Science Citation Index-у, односно према  ISI Web of Science, које признаје Министарство за науку и технолошки развој. Потребна је комплетна библиографија одређеног аутора, хронолошки сређена која се предаје у Одељењу за научне информације и едукацију лично или електронском поштом. Шире упутство можете прочитати на веб страници Библиотеке http://www.arhiva.unilib.rs/unilib/usluge/citiranost/index.php

Претраживање цитираности радова појединих аутора се ради тако што се сваки рад из библиографије аутора посебно претражује и то према првом аутору рада.

Science Citation Index Expanded (SCI) је мултидисциплинарна база података из области природних, биомедицинских и техничких наука. Индексира око 7.100 водећих  светских часописа из 150  научних дисциплина. Ова база података укључује све цитиране референце  из индексираних чланака. Science Citation Index Expanded се разликује од Science Citation Index- а за око 2000 часописа који су индексирани у Current Contents- у.


Обухваћене су следеће дисциплине:

Астрономија

Ветерина 

Неурологија

Технологија

Биологија

Зоологија

Онкологија

Фармакологија

Биохемија

Информатика

Педијатрија

Физика

Биотехнологијa

Математика

Пољопривреда 

Хемија

Ботаника

Медицина

Психијатрија

Хирургија 

Science Citation Index

Science Citation Index на компакт дисковима библиотека поседује од 1980. до 1995, али су сажеци укључени у базу од 1992. Садржи преглед чланака објављених у  водећим светским часописима из области природних наука, медицине и технике, као и податке о радовима који су цитирани у тим чланцима.
За период 1961. до 1979. потребни подаци могу се наћи у штампаном облику.

Social Sciences Citation Index је мултидисциплинарна база података која обухвата часописа из области друштвених наука. Индексира више од 2.100  часописа из 50 дисциплина и релевантне чланке из више од 3.500 водећих светских научних часописа. Онлајн база и база на ЦД дисковима су идентичне.

Заступљене су следеће дисциплине:

Антропологија

Историја

Право

Социологија

Здравство 

Лингвистика

Психијатрија

Урбанизам

Информатика

Политичке науке

Психологија

Филозофија

 

Arts&Humanities Citation Index индексира  око 1.200 водећих светских часописа  из уметности и  хуманистичких наука и релевантне теме из 6.000 осталих часописа.

Заступљене су следеће дисциплине:


Археологија

Књижевност

Поезија

Позориште

Архитектура

Лингвистика

Плес

Уметност

Историја

Музика

Религија

Филозофија

Journal Citation Report је посебна база података чији је произвођач ISI  Web of Science. Преко JCR-а је могуће добити податке о фактору утицаја одређеног часописа, податак у којој стручној категорији се он налази, као и о рангу часописа у тој категорији. За сваки часопис прати се цитираност радова и одређује се фактор утицаја (Impact Factor) тог часописа, а на основу тога настаје база података Journal Citation Report. Импакт фактор за посматрану годину је бројна вредност која се добија тако што се број цитата у посматраној години за радове публиковане у последње две године подели са бројем радова публикованих у последње две године у посматраном часопису.

 

Списак часописа који излазе у Србији и реферисани су у WoS  значајно је повећан у претходне две године.

Сваке године Thomson Reuters процењује око 2000 нових часописа за реферисање у  WoS, a ниво пролазности је 10%-12%. Ta евалуација је бесплатна и обухвата стриктно дефинисане критеријуме.
http://kobson.nb.rs/наука_у_србији/реферисани_часописи.675.html#1215                 

 

 

 

Последњи пут промењено: 26/11/2014 11:06

© Универзитетска библиотека "Светозар Марковић". Контакт: webmaster@unilib.bg.ac.rs
Булевар краља Александра 71, Београд · тел: (+381.11) 3370-509 · факс: (+381.11) 3370-354