Овај вебсајт представља архиву старог вебсајта Универзитетске библиотеке који је био у функцији до 2013. године и од тада се не ажурира. Молимо Вас да посетите вебсајт unilib.rs на ком можете пронаћи актуелне информације и изворе. Хвала!
You are visiting an archived website of the University Library in Belgrade that was functional up until 2013 and is not being updated since. Please visit unilib.rs for current information and resources. Thank you!
Цитираност
Библиотека израђује библиографије цитираних радова за професоре, доценте, истраживаче према бази података Science Citation Index-у, Social Science Citation Index-у, Arts and Humaties Citation Index-у, односно према ISI Web of Science, који је један од критеријума за добијање звања и пројеката од стране Министарства за науку и технолошки развој.

Шта је потребно за добијање библиографије цитираних радова? 
Потребно је да доставите комплетну библиографију одређеног аутора, хронолошки сређену. Библиографију лично или електронском поштом предајете Одељењу за информације и развој библиотечког система. Потребно је да попуните захтев за израду прегледа цитираности електронски или лично  (упутство/пример за писање библиографије).

Претраживање цитираности радова појединих аутора се ради тако што се сваки рад из библиографије аутора посебно претражује и то према првом аутору рада.

Плаћање се обавља према важећем ценовнику путем рачуна или готовински (лично). За готовинске уплате, обавезна је унапред уплата претраживања цитираности.

Рок за израду прегледа цитираности је до 10 радних дана од дана пријема захтева. Уколико се жели хитна услуга, цена израде прегледа цитираности се увећава за 100%.

За добијање библиографије цитираних радова није потребно учлањење у Библиотеку.

Контакт: Адреса

Шта добијате? 
Добијате библиографију цитираних радова за тражени период у електронској форми на вашу електронску адресу. Уколико желите да вам се нареже на компакт диск или одштампа договорите се са библиотекаром. Уз библиографију цитираности добијате и званичну потврду на меморандуму Библиотеке са печатом и потписом библиотекара о броју цитата.

Ово је форма у којој добијате библиографски запис о вашој цитираности: ауторе који су вас цитирали, наслов рада у коме сте цитирани, назив часописа, годиште, број и странице и на крају који ваш рад је цитиран.

Record 1 of 7
Author(s): Chang, WH; Shoback, D
Title: Extracellular Ca2+-sensing receptors - an overview
Source: CELL CALCIUM, 35 (3): 183-196 MAR 2004
Cited References:
ZIVADINOVIC D, 2002, ENDOCRINOLOGY, V143, P445.


Чиме располаже Универзитетска библиотека?
Библиотека има онлајн приступ цитатним индексима од 1996. године до данас.
Science Citation Index: на компакт дисковима од 1980 до 1995. године, од 1963 до 1979. године штампана верзија
Social Science Citation Index: на компакт дисковима од 1992 до 1995. године.
Arts and Humanities Citation Index: на компакт дисковима од 1998 до 1999. године